Opptak av amerikansk spion i aksjon på russisk TV

Russisk statlig TV viste tirsdag bilder av en spion fra den amerikanske ambassaden i ferd med å rekruttere en russisk agent.