Priskutt på AIDS-medisiner for fattige

Seks av verdens største legemiddelfirmaer er blitt enige om å gjøre AIDS-medisiner mer tilgjengelige for utviklingsland. De lover å redusere prisene.