Bush søker hjelp i himmelen

USAs president George W. Bush håper religiøse grupper og frivillige organisasjoner kan løse USAs alvorlige sosiale problemer. Kritikere hevder han er på vei ut i et religiøst felttog.