93 ulovlige innvandrere døde av tørst

De skulle smugles inn i Libya, men bilen de satt i fikk motorstopp. 93 ulovlige innvandrere døde av tørst midt i ørkenen.