Folk på synkende øy vil ha hjelp

I løpet av det neste århundret har sannsynligvis den vesle øygruppen Tuvalu sunket i havet. Nå ber en kirkeleder på øyene om at Australia tar imot de rundt 10.000 innbyggerne.