Inntektstoppen for jurister

Jan Einar Greve tjener mest av Bergens advokater.