- Håper på fredelig Irak-løsning

Kjell Magne Bondevik er skeptisk til om Irak vil la FNs våpeninspektører få gjennomføre sine inspeksjoner uten betingelser, slik den irakiske regjering sier.