• BERGEN ANNO 2070? Selv om folketallet skulle øke en del også i Bergen, blir nok ikke dette noe hverdagslig syn. (Bildet ble tatt under Kulturby-åpningen i fjor.)

Rydd plass til tre milliarder!

Verdens samlede folketall ventes å nå toppen i 2070 med rundt 9 milliarder mennesker, før det begynner å gå nedover igjen.