Politisk fordømmelse av Australia

Australias håndtering av flyktningene om bord i "Tampa" fordømmes av alle partiene her i landet. Nå åpner flere av dem for at Norge kan ta imot noen eller alle hit til landet.