Intern krangel i EU om Nordsjø-kvoter

I kvoteforhandlingene med EU er de interne rivningene i EU-landene vel så sterke som motsetningene til forhandlingsmotparten Norge.