Løvemor adopterer antilopebaby

En løvinne i en nasjonalpark i Kenya har for femte gang i år valgt å forbarme seg over en nyfødt antilopekalv fremfor å spise den til frokost.