Persson skal lede FNs reformer

FNs generalsekretær Kofi Annan har bedt Sveriges statsminister Göran Persson om å starte et nettverk med stats- og regjeringssjefer som skal sikre gjennomføring av FN-reformene.