Den lange marsjen mot likestilling

Kvinnemishandling og kjønnsdiskriminering i Kina skal utryddes gjennom utdannelse - og ved å gjøre kvinnene økonomisk uavhengige.