Bloomberg gjenvelges i New York

Til red: Retter Bloombergs tittel fra «guvernør» til «ordfører».