- Benedikt er en overgangspave

Pave Benedikt XVI vil bli en overgangsfigur, mener en dansk teolog.