Vil ikke tvangsflytte bosettere under sabbaten

Israelske soldater skal ikke evakuere noen av de jødiske bosetterne i Gaza under sabbaten lørdag.