Orkanskadene har aldri vært større

Stormer og orkaner vil påføre forsikringsselskap verden over rekordhøye tap i 2004. Summen for de 10 første månedene ligger på 200 milliarder kroner.