- Et gjennombrudd ikampen mot dødsstraff

72 unge menn ble i går sluppet ut fra dødsgangene i 20 amerikanske stater. De fleste hadde ventet en årrekke på å bli henrettet for drap.