Kina har misbrukt 240 milliarder

Kinas riksrevisjon har avdekket omfattende milliardmisbruk ved statlige etater og kontorer. Nærmere 200 statsansatte skal straffes.