Uro og pågripelser ved valget i Egypt

Egyptisk politi pågrep over 140 tilhengere av Det muslimske brorskap lørdag, og begrenset folks muligheter for å avgi stemme ved valget i landet, ifølge Brorskapet selv og vitner.