Trolig ja i Luxembourg til EU-grunnloven

Selv om luxembourgerne er kry av hva de har oppnådd i EU, kan de stemme nei til grunnlovstraktaten søndag. Eksperter tror likevel det blir ja.