Klar tale fra kyst-til-kyst

Det var kanskje ikke mer enn rett og rimelig at Vermont'erne ga sin tidligere guvernør Howard Dean hjemstaten i avskjedsgave på «Super-tirsdag». Fra nå av dreier alt seg om John Kerry, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.