Rice støttet den frie pressen i Russland

USAs utenriksminister Condoleezza Rice kom til Russland for å snakke om Nord-Korea, men støttet også den frie russiske pressen ved å møte sønnen og redaktørene til den drepte russiske journalisten Anna Politkovskaja.