Vil gjerne hjelpe Ali

Haukeland universitetssykehus er ikke ukjent med krigskader. Allerede på slutten av 80-tallet fikk sykehuset inn skadde fra krigen mellom Iran og Irak. Legene på brannskadeavsnittet vil gjerne gi 12 år gamle Ali nye armer.