Etna spyr ut aske

Vulkanen har hatt utbrudd. Kan ramme flytrafikken.