Strømmen av nye soldater er viktig for Den frie syriske hær. Slik fylles det opp igjen etter tapene på slagmarken.

FN har uttrykt bekymring for utviklingen, og mener opprørerne ikke overholder FN-konvensjonen om å holde ungdommer under 18 år unna deltakelse i krig.

Får pengestøtte

- Barn og ungdom som opplever konflikt og flukt slik som vi ser i Syria, lever i en ekstrem usikker og sårbar situasjon. Leirene er ikke trygge steder å oppholde seg. I slike situasjoner har vi i andre land sett at barn blir rekruttert til væpnet aktivitet, sier Linda Bukåsen, som er regionleder for Midtøsten i Redd Barna.

Ifølge Washington Post mottar familiene til barnesoldatene økonomisk støtte fra opprørshæren. Det kan være penger, fordeler ved utdeling av mat eller en bedre bolig.

I en rapport fra Human Rights Watch har barn på 14 år tjenestegjort hos minst tre opposisjonsgrupper i Syria. De har blant annet transportert våpen og forsyninger og gjort tjeneste på utkikksposter. Barn på 16 år har deltatt i selve kampene mot regjeringshæren, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

Våpentrening

Human Rights Watch har intervjuet fem gutter i alderen 14-16 som sa at de var tilsluttet væpnede grupper i Homs, Deraa og Idleb. Tre av guttene, alle 16 år, sa de bar våpen. En sa han fikk militærtrening og deltok i angrep.

I tillegg har Human Rights Watch intervjuet tre syriske foreldre som sa de har sønner under 18 år som er soldater i Syria.

Forsker Frida Austevoll Nome ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt bekrefter at det er en jevn trafikk av trente soldater i grenseområdene.

— Det er vanskelig å verifisere informasjon som kommer fra dette området. Vi kan ikke bekrefte at barne- soldater rekrutteres, men vi vet at en del syriske opprørere får våpen-trening. Det er ikke usannsynlig at det også rekrutteres unge menn fra flyktningleirene i Jordan, sier hun.

Trener opprørere

Samtidig har tyske Der Spiegel avslørt at amerikanske instruktører driver opplæring av opprørere fra Den frie syriske hær i Jordan. Trolig har over 1000 opprørere fått slik opplæring allerede.

Jordansk etterretning er involvert i programmet. Målet er å bygge opp omkring ti avdelinger med totalt 10.000 krigere. Mange avhoppere fra regjeringshæren deltar i prosjektet der det er spesielt viktig å holde radikale islamister utenfor.