— Det er ingen presis tidsramme, men vi kan snakke om en nært forestående internasjonal intervensjon mot regimet, sier komitémedlem Ahmad Ramadan i Syrias nasjonalkoalisjon.

— Det har vært møter mellom Koalisjonen, Den frie syriske hær og allierte land der mulige mål er blitt diskutert, legger han til.

Ramadan sa at mulige mål er flyplasser, militærleire og våpenlager.