Det har lenge vært spekulert på om Mood vil få ansvaret for det utvidede internasjonale observatørkorpset. Nordmannen reiste søndag til New York for å bidra i planleggingen av oppdraget.

FNs generalsekretær har nå sendt et brev til Sikkerhetsrådet der han utpeker Mood til å lede observatørene, opplyser kilder i FN til NRK. De sier at Mood vil bli utnevnt fredag hvis ingen land har innsigelser mot utnevnelsen i løpet av 24 timer.

Det er ikke ventet at noen vil protestere i forkant av den formelle utnevnelsen, sier diplomater til AFP.

FNs sikkerhetsråd har gitt mandat til en styrke på opptil 300 observatører, i tillegg til 90 sivile eksperter. Men så langt har medlemsstatene bare satt 100 offiserer til disposisjon for den ubevæpnede styrken.

Til Syria i helgen

Mood ventes å ankomme Damaskus allerede i helgen, ifølge AFPs diplomatkilder. Den 54-årige generalmajoren forhandlet fram avtalen med den syriske regjeringen om å sende en fortropp av observatører til Syria tidligere i april. Han satt da i direkte forhandlinger med den syriske regjeringen og militæret i Damaskus.

— Jeg opplever at partene er preget av svært stor gjensidig mistenksomhet, og at det er fryktelig vanskelig for dem å krysse denne avgrunnen, uttalte Mood til NTB etter Damaskus-samtalene ved påsketider.

Mood deltok tirsdag på et møte i Sikkerhetsrådet, hvor FNs og Den arabiske ligas spesialutsending Kofi Annan sa at det syriske regimet fortsatt ikke har stanset blodsutgytelsen i landet.

Den norske regjeringen besluttet denne uken å sende seks norske offiserer som i dag tjenestegjør i FN-operasjonen UNTSO, til Syria for å delta i FNs observatørkorps i det voldsherjede landet.

Observatørstyrken skal i første omgang stasjoneres i Syria i tre måneder. Mandatet er å overvåke våpenhvilen i landet, som begge parter har brutt fra første dag.

Våpnene stilner ikke

Et bærende prinsipp for å få på plass en observatørstyrke er at partene i konflikten forplikter seg til å legge ned våpnene, men selv om begge parter har sluttet seg til våpenhvilen, har verken regjeringsstyrkene eller opprørerne latt våpnene ligge siden den trådte i kraft for to uker siden.

Bare onsdag ble det meldt om bortimot 30 drepte over hele landet.

Mood får ikke bare en vanskelig oppgave i selve Syria, han skal også bidra til at land stiller offiserer til disposisjon for oppdraget. Til nå har det kommet inn løfter om 100 observatører. Kina er blant landene som har antydet at det kan komme til å sende observatører. I tillegg må observatørene godkjennes av det syriske byråkratiet. Syrias regjering har allerede sagt nei til en potensiell observatør som de kjenner fra før som en megler mellom arabiske land og Israel.

— Det kan ha vært et problem. De kjenner ham, og av en eller annen grunn liker de ham ikke, sier en diplomat.

Russland har lovet å forsøke å overtale Syria til ikke å blokkere godkjenningen av observatørene.

Men flere land er fortsatt svært skeptisk til om dette er løsningen som vil få slutt på volden i landet.

Onsdag uttalte Frankrikes utenriksminister Alain Juppé at minst 300 observatører må være på plass innen 5. mai. Hvis ikke vil Frankrike jobbe for at FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon som åpner for bruk av militær makt i Syria.