Rapporten fra økonomen Gerard Lyon slår fast at det kan være gunstig for Storbritannia å forlate unionen, med mindre det gjøres en rekke reformer. Boris Johnson skal kommentere rapporten førstkommende onsdag.

— Det beste økonomiske scenarioet de neste 20 årene er å delta i et reformert EU. Likevel kan en utmelding av unionen og en implementering av en mer fornuftig handelspolitikk være et godt alternativ, sier Lyon til The Sunday Telegraph.

Hvis statsminister David Cameron blir sittende etter valget i mai, har han åpnet for å drøfte forholdet til Brussel, samt holde en folkeavstemming i 2017 om britisk EU-medlemskap.

Johnson mener at en «uredd holdning» til en eventuell EU-utmelding er den eneste måten å få resultater på, ifølge kilder nær ordføreren.

Ifølge rapporten kan Londons bruttonasjonalprodukt blir mer enn doblet innen 2034, hvis de deltar i et reformert EU som er mer handelsrettet mot landene utenfor unionen.

Londons bruttonasjonalprodukt er på 350 milliarder britiske pund, som utgjør om lag en femdel av Storbritannias økonomi.