300 skoler stengt

Stengt etter trusler om at «noe ville skje».