Dårlige utsikter for amerikansk økonomi

Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s har nedjustert sin oppfatning av USAs evne til å håndtere landets store budsjettunderskudd.