- Saniteten blir militære mål

Tyngre våpen betyr at det raude korset må vekk, meiner Noregs Raude Kors. Dei kjenner seg ikkje att i at symbolet blir brukt som blink.