Moland og French får ny runde i retten

Høyesterett forkastet dødsdommen.