Når India og Kina møtes, vil begge land ha et folketall på 1,45 milliarder mennesker, ifølge den nye FN-rapporten. Deretter vil folketallet fortsette å stige i India, mens det langsomt vil begynne å synke i Kina, skriver BBC.

Ifølge de nye beregningene vil verdens samlede folketall stige fra 7,2 milliarder mennesker i dag til 9,6 milliarder innen 2050.

Det er først og fremst utviklingslandene som står for befolkningsveksten.

— Selv om befolkningsveksten går saktere for verden som helhet, er denne rapporten en påminnelse om at veksten fortsatt er rask i enkelte utviklingsland, spesielt i Afrika, sier Wu Hongbo, FNs visegeneralsekretær for økonomiske og sosiale spørsmål.

Nigeria vil ifølge beregningene gå forbi USA rundt midten av århundret. Innen 2100 kan Nigerias folketall også begynne å nærme seg Kinas.