Giftig mozzarella

Det er funnet høye nivåer av det kreftfremkallende stoffet dioksin i mozzarella. EU truer med forbud mot osten.