Innsatt av hæren

Det er noe mer enn en mild overdrivelse å hevde at alt er ved det normale i Pakistan. Men det er hæren som har kontrollen etter at hærsjef Pervez Musharraf kuppet president Pervez Musharraf.