Fugleinfluensa i England

Det farlige H5N1-viruset er påvist ved fugler på en gård i Øst-England. Dette viruset kan være livsfarlig for mennesker.