Sivile ofre ødelegger for NATO

Stadig nye drap på uskyldige sivilister undergraver støtten NATO har i Afghanistan. Geriljakrigen griper om seg også nord i landet.