Økt fare for angrep på Iran

USA eller Israel vil aldri tillate at Iran får atomvåpen. Et luftangrep mot iranske atomanlegg innen august neste år er sannsynlig.