Vil ha CO2-avgift på barn

Australske styresmakter bør skattlegge nyfødte barn for å få ned utslippene av klimagasser, mener en fødselslege.