Tvilsam svartelisting

FNs sanksjonskomite svartelistar personar og organisasjonar utan å kjenne bevisgrunnlaget. Heller ikkje dei som blir svartelista får innsyn i bevisgrunnlaget.