Måtte avlegge eden på nytt

Barack Obama ble onsdag tatt i ed som president for andre gang. Årsaken er at ordstillingen ble feil da han avla eden tirsdag.