• ANGREPET: - Jeg har kun sett noen veldig få eksempler i Europa på helt isolerte soloterrorister, sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen. FOTO: SCANPIX

- Ikke lenger et beskyttet hjørne