Det får NTB opplyst hos UD. Møtet med den russiske ambassadøren Vjatsjeslav Pavlovskij ble avviklet mandag formiddag.

Vestlige land har reagert meget sterkt på den russiske aktiviteten på den ukrainske Krim-halvøya. President Vladimir Putin fikk lørdag den russiske nasjonalforsamlingens godkjennelse til å bruke militærmakt i Ukraina.

— Ukraina er et viktig partnerland for NATO og et naboland for flere allierte. Dagens møte i NATO er et klart uttrykk for alvoret i situasjonen i Ukraina. Gjennom sine militære aksjoner på Krim, og trusler om ytterligere bruk av militærmakt, bryter Russland med grunnleggende avtaleforpliktelser gjennom FN-charteret, OSSE, Europarådet og NATO-Russlandsrådet, sa utenriksminister Børge Brende om situasjonen i Ukraina søndag.