I tillegg vil Russland eventuelt nekte å betale ned lån i amerikanske banker, sier Sergej Glazjev, en av president Vladimir Putins rådgivere.

Skulle USA sperre bankkontoene som russiske selskaper og russiske statsborgere har i USA, vil dessuten den russiske regjeringen anbefale alle russiske borgere å selge amerikanske verdipapirer.

Målet vil være å gjøre Russland helt økonomisk uavhengig av USA, framholder Glazjev.