Russerne frykter blodbad

Vil spesialstyrker storme teateret? En russisk kommentator ser for seg tre ulike scenarier: «Ille», «Enda verre» og «Verre enn verst».