Klimasjokk for finansverdenen

Naturkatastrofer vil i 2002 koste verden over 500 milliarder kroner. Klimaendringenes prislapp skaper rystelser i internasjonal finanssektor.