Heftig rettsstrid om dansk gullfisk

Har gullfisk følelser? Spørsmålet står sentralt i en heftig strid rundt gullfiskene som tidligere i år ble vist fram på en kunstutstilling i den danske byen Kolding, og kjendisadvokat Merethe Stagetorn krever et svar.