Norge vant sjøslag

Norge får likevel en sentral posisjon når EUs nye organ for sjøsikkerhet bygges opp. Kommisjonen var skeptisk til å slippe Norge inn.