Sellafield-høring neste uke

Havrettsdomstolen i Hamburg vil i neste uke behandle Irlands krav om at et nytt anlegg for atombrensel i Sellafield må stoppes.